Hoppa till innehåll

Del 4

Inflytande

Nu ska vi producera påverkningsmaterial om vatten- och issäkerhet. Vi förbereder oss för att påverka och sprida information.

När det gäller vatten- och issäkerhet får ni höra många uppmaningar från föräldrar, lärare och medier. Ibland kan uppmaningarna klinga för döva öron. Nu får ni själva fundera på hur ni skulle berätta om vatten- och issäkerhet för era jämnåriga så att de tar till sig budskapet.

 • Först väljer ni på vilket sätt ni vill påverka.
 • Därefter funderar ni vilken kunskap ni behöver som stöd.
 • Sedan bestämmer ni vilka metoder för påverkan som passar i ert fall.
 • Till slut gör ni en informationssökning och producerar ett påverkningsmaterial.

1. Kartläggning av attityder

Svara på enkäten enligt lärarens anvisning.

Frågor:

1. Bedöm din simkunnighet enligt skalan.

 • Jag kan inte simma alls.
 • Jag kan simma 10 meter.
 • Jag kan simma minst 25 meter.
 • Jag kan simma minst 50 meter.
 • Jag kan simma minst 200 meter.

2. Jag tycker att …

 • simkunnighet är viktigt och jag vill lära mig simma bra
 • det inte spelar så stor roll om jag kan simma eller inte.

3. Jag rör mig på isen …

 • så fort den har frusit till
 • först då jag är säker på att den bär
 • ensam
 • bara då jag inte är ensam.

4. På stranden …

 • hoppar jag aldrig i om jag inte känner till platsen
 • simmar jag alltid så långt ut som möjligt
 • simmar jag alltid längs stranden
 • simmar jag alltid med en kompis.

5. I en båt …

 • använder jag alltid räddningsväst
 • använder jag ibland räddningsväst
 • sitter jag lugnt och stilla
 • står jag upp och vinglar så mycket jag kan.

2. ABC för påverkan

A. Vad vill ni påverka? 

Med påverkan menas kommunikation med målet att förändra en grupps uppfattningar i någon fråga. Man påverkar genom en tes eller ett påstående, till exempel: God simkunnighet kan rädda oss från att drunkna.

Svara på frågorna:

 • Vilket fenomen som hör ihop med vatten- och issäkerhet vill ni påverka?
 • En hurdan förändring vill ni få till stånd?
 • Vilket är ert huvudpåstående eller er slogan?
 • Vilken är er målgrupp?

B. Hur vill ni påverka?

Nu får ni välja vilken form av text ni använder för att påverka:

 • en reklamvideo eller en reklamaffisch
 • en kampanj i sociala medier
 • ett tal, ett informationsinslag eller en debattartikel
 • en sång, en dikt eller en pjäs
 • något annat. Vad?

Videon eller pjäsen ska vara högst två minuter lång. Använd den kreativitet och fantasi och de kunskaper ni har i gruppen.

C. Påverkningstexten ska innehålla motiveringar. Motiveringar kan till exempel bygga på

 • egna erfarenheter och känslor
 • iakttagelser
 • fakta
 • hänvisningar till experter
 • exempel.

Fundera nu på hurdan kunskap ni behöver som stöd för ert huvudpåstående. Anteckna frågor ni behöver svar på.

D. Planera er informationssökning. Var skulle ni kunna hitta svar på era frågor?

Det finns många informationskällor, till exempel

 • skriftliga källor (biblioteket och olika läromedel)
 • internet
 • enkäter eller intervjuer (till exempel en enkät i skolan eller en intervju med era far- eller morföräldrar)
 • observationer.

Anteckna källorna ni tänker använda och fördela arbetet mellan er.


3. Att planera och genomföra en informationssökning

Gör en informationssökning enligt era planer

A. Planera en enkät.

Anteckna i er plan:

 • Ämnet för enkäten.
 • Målet för enkäten.
 • Målgruppen för enkäten.
 • Hur man svarar på enkäten? (på papper, elektroniskt etc.)
 • Anteckna frågor för enkäten.

B. Planera en intervju.

 • Bestäm vem eller vilka ni intervjuar.
 • Bestäm hur ni dokumenterar intervjun. Filmar ni, gör ni en ljudinspelning eller antecknar ni?
 • Fundera noggrant på frågorna före intervjun. På det sättet glömmer ni inte sådant som är viktigt för er undersökning. Noggrant avgränsade frågor hjälper er att få exakta svar.
 • Anteckna era intervjufrågor.

C. Planera vilka andra källor ni ska använda i er informationssökning.

 • Hurdana sökord använder ni på internet?
 • Hurdana ämnesord använder ni för att hitta information i böcker?

D. Genomför er enkät, intervju eller informationssökning.

Genomför din planerade undersökning, intervju eller informationssökning.

E. Anteckna de slutledningar ni gör utifrån informationssökningen.

Vilka slutsatser kom du till?


4. Vi påverkar vår omgivning!

I den förra delen sökte ni information på olika sätt. Använd resultatet av er informationssökning för att motivera huvudpåståendet i ert påverkningsmaterial. 

Vilka förändringar borde ni, era kompisar eller skolan göra utifrån resultaten? Försök få till stånd en förändring hos er själva, hos era kompisar eller bland skolans personal. Utöva påverkan!

Besvara enkäten enligt lärarens instruktioner.

Frågorna:

 1. Framställ ert påverkningsmaterial. 
 2.  Persentera ert material för de andra. Bekanta er med minneslistan för personer som uppträder på sidan Information. Där får ni också tips på hur man ger feedback. 
 3. Gör en ny kartläggning av attityderna. Förändrades de? Diskutera resultatet.

5. Vad lärde vi oss?

Fundera på vad du lärde dig och hur projektet påverkade dig?

 • Vad fick jag för tips under projektet?
 • Vad kunde jag ändra på i min vardag?
 • Vilket framträdande gjorde mest intryck? Vad lärde jag mig av det?
 • Vad blev jag intresserad av? Vad skulle jag vilja veta mer om?
 • Vad skulle jag vilja förändra i näromgivningen så att vatten- och issäkerhet beaktas bättre?

Bra! Du har studerat ämnena i avsnittet ”Inflytande”! I nästa avsnitt hittar du övningar som du kan göra själv och med din familj eller andra nära och kära.

Tillbaka till startsidan

Tyckte du att innehållet på den här sidan var användbart?