Hoppa till innehåll

Del 2

Låt oss lära

Nu dyker vi in i ämnet vatten- och issäkerhet. I den här delen går ni igenom grundläggande kunskap om vatten- och issäkerhet, ni söker reda på information och till slut får ni testa vad ni har lärt er i en frågesport.

1. Förberedande uppgift

Uppgifter

A. Titta tillsammans med din pappa, mamma eller en annan vuxen på videorna där man ger ett löfte om att inte drunkna.

Ge också du ett löfte #hukkumattomuudenlupaus (Youtube- video) (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.)

Viisaasti vesillä – #hukkumattomuudenlupaus (Youtube- video) (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.)

B. Intervjua en vuxen och ställ de här frågorna. Anteckna, banda in eller filma svaren.

 • Hur rör du dig till sjöss?
 • Har du råkar ut för någon farosituation till sjöss? En hurdan?
 • Hur ser ditt löfte om att inte drunkna ut?

2. Titta på videon

A. Titta tillsammans på de här videorna. 

Simning är för alla (Youtube- video på finska) (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.)

Rör dig tryggt på isen: Isetikett. (Youtube- video på finska) (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.)

B. Svara på frågorna i grupper:

 • Varför är simkunnighet viktigt i Finland?
 • Vad betyder simkunnighet?
 • Var kan man träna simning?
 • Vad lärde ni er om att röra sig på isen? Nämn minst tre exempel.
 • Hurdana farosituationer visades i videon? Nämn minst tre exempel.

3. Diskutera

A. Vad fick ni reda på då ni intervjuade en vuxen? Anteckna det viktigaste.

Stödfrågor:

 • Hurdana sätt att röra sig till sjöss kom upp?
 • Hurdana farosituationer fick ni höra om?
 • Hurdana var löftena om att inte drunkna?

B. Gå i klassen igenom era iakttagelser av videon och gör på tavlan en lista om

 • varför simkunnighet är viktigt i Finland
 • farosituationer förknippade med vatten
 • att röra sig på is.

4. Kunskapsbanan

Gör uppgifterna enligt lärarens anvisningar. Anteckna och spara er svar.

Uppgifter

A. Red ut begreppen:

 • definitionen på simkunnighet
 • livboj, kastlina, livräddningsredskap
 • simhallsregler, etikett i simhallen
 • farlig plats att hoppa, kalla på hjälp
 • isdubbar, kärnis och svallis.

B. Här får ni några bonusbegrepp att reda ut om ni vill:

 • hypotermi
 • köldchock
 • räddningsväst och uppblåsbar väst
 • i riktning mot stranden.

C. Varför är simkunnighet viktigt?

Fundera också på när ni kan gå simma med en kompis utan en vuxen. Motivera ert svar.

D. Ta reda på vilken utrustning som behövs i en båt.

E. Titta på videon ”Lapsi soittaa 112”

Ta reda på vad LLRR (H-RAP på finska) betyder? Skriv eller filma era svar. 

Lapsi soittaa 112 (Youtube- video på finska) (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.)

F. Vad vet ni om räddningsvästar? Svara på frågorna.

 • Varför är räddningsvästar alltid orange?
 • Varför har räddningsvästar en visselpipa?
 • Vad händer om grenbandet inte är fäst?
 • Hur ska man simma i räddningsväst?
 • Har ni använt räddningsväst?
 • Hurdana räddningsvästar finns det? Hur skiljer sig en flytväst från en räddningsväst?

Här kan ni se videon Viisaasti Vesillä: Pelastusliivit kääntävät uhrin selälleen 10 sekunnissa (Youtube- video på finska) (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.).

G. Sammanställ en ABC för personer som rör sig på isen

Av sammanställningen ska framgå

 • de mest typiska farliga platserna
 • vilken utrustning som behövs
 • korta anvisningar för räddningsinsatser.

H. På vilket sätt är det annorlunda att simma i en simhall jämfört med att simma i naturvatten (sjöar/havet/dammar/älvar)? 

Leta fram information och anteckna era svar.

I. Gå i klassen igenom kunskapsbanan och era svar på frågorna.


5. Testa vad ni har lärt er

Anvisningar

Delta i frågesporten enligt lärarens anvisningar.

 • Frågesport om vattensäkerhet
 • Frågesport om issäkerhet

Bra! Du har studerat sakerna i avsnittet ”Låt oss lära”! I nästa del får du träna färdigheterna i praktiken.

Tillbaka till startsidan

Tyckte du att innehållet på den här sidan var användbart?