Hoppa till innehåll

Del 5

Fortsätta

Grattis! Du har lärt dig mycket om vatten- och issäkerhet och då du rör dig till sjöss och på is kan du använda det du har lärt dig.

Det är bra att upprätthålla färdigheterna och de kan också alltid utvecklas: du kan alltid bli bättre på att simma, på att använda livräddningsutrustning eller på att röra dig med båt. Vi är aldrig färdiga.

I den här delen hittar du övningar som du kan göra på egen hand, med familjen eller andra närstående.


1. Torrträning

Gör övningarna tillsammans på sportplanen, i gymnastiksalen, i klassen eller hemma med familj och vänner.

Harjoituksia

1. Budskap från juniorlivräddaren.

Titta på anvisningarna (Youtube- video på finska) (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.)

2. Vi tar på oss räddningsvästarna.

Vi tittar tillsammans på videorna i delen Viisaasti vesillä jäällä (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.) samt videon Näin puet pelastusliivit (Youtube- video på finska) (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.). Träna sedan att ta på er en räddningsväst. 

3. Vi tränar på grundknopar.

Ni kan träna grundknopar i klassen till exempel genom att knyta ett tjockt snöre runt ett av pulpetens ben. Ni kan ta hjälp till exempel av videorna som gjorts av föreningen Segling och båtsport i Finland (Youtube- video på finska) (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.) eller handboken Vattenhjältarna (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.).


2. Träning vid vatten

H2O Pro -serien (Yle Areena) (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.) ger dig tips om hur du kan träna simteknik och räddningsfärdighet.

Simning

1. Grundtekniker

 • Värm upp genom att simma vilken stil som helst.
 • Träna därefter grundteknik, 15 minuter med varje stil (crawl, bröst- och ryggsim).

2. Att glida

 • Glid både över och under vattenytan. Träna 15 minuter.

3. Att flyta

 • Börja med att flyta. Sedan trampar du vatten och så flyter du igen. Upprepa.

4. Utmaning

 • Gör en kullerbytta i vattnet.
 • Trampa sedan vatten en minut.
 • Simma nu 50 m.
 • Klättra sedan upp ur bassängen vid en kant som är högre än vattenytan.

Räddning

1. Vattenlivräddning: Kan man rädda någon utan att gå i? (10 min)

 • Träna räddning genom att kasta ett redskap på land. Redskapet kan vara en kastlina, en räddningskanister, en räddningsstake, en livboj, en hink eller något motsvarande som finns i en simhall eller på en strand.
 • En person som står på stranden, vid bassängkanten eller på en brygga kastar redskapet till personen som behöver räddas.

2. Att gå i vattnet och räddningshopp (10 min)

Minns att det måste vara minst 1,8 meter djupt där du dyker.

 • Hoppa ifrån bassängens ända. (Hoppa med fötterna först och dyk sedan.)
 • Räddningssimma 25 m. Klättra upp och gå tillbaka.
 • Upprepa, men hoppa nu i med en annan teknik.

3. Räddningssimning (15 min)

 • fristil, bröstsim, (ryggsim)
 • transport 15 min
 • sidsim, ryggsim

4. Redskap (15 min)

 • livboj, stång eller torped för livräddning och hur man hanterar dem
 • att använda en boj
 • att använda en stång
 • transport med ett redskap, 15 min
 • transportgrepp utan redskap, 5 min (genomgång av greppen)
  • haka
  • hand
  • hår
  • sida
  • kläder, etc.
 • transport utan redskap, 20 min (i praktiken)
 • transport till kanten
 • lyft ur vattnet till kanten, 15 min

Problemlösning i grupp

 1. Gör ett räddningshopp och simma till andra ändan, vänta där tills alla är samlade.
 2. Kliv upp och låt er försiktigt falla i vattnet fem gånger. Simma sedan raskt till andra ändan med huvudet ovanför vattnet.
 3. Trampa vatten tills hela gruppen är samlad. Ni får inte ta tag i kanten.
 4. Uppgift med rep: Alla tar tag i repet och håller det ovanför vattnets yta. Simma tillsammans till bassängens andra ända. Märk att repet inte får bli vått.
 5. Då ni kommit till andra ändan klättrar den som simmat först upp på kanten och drar in repet. Sedan räddar hen de andra 1–2 i sänder, och hjälper vid behov upp dem.
 6. En i gruppen får på sig en räddningsväst. Beakta västens storlek då ni väljer vem som får på sig den. Personen tar inte själv på sig västen utan de andra klär på hen västen.
 7. Hela gruppen går i bassängen och personen med räddningsvästen läggs försiktigt att flyta.
 8. Nu kan ni använda repet, men hur? Beslut tillsammans hur ni kan hjälpa personen i räddningsväst.  
 9. Er sista uppgift är att tillsammans hålla en boll under vattenytan eller på bassängens botten. Gruppen får en boll eller något annat som flyter. Håll bollen under ytan, annars exploderar den. Ni beslutar tillsammans hur ni går till väga. Bollen måste vara under ytan minst en minut.

Bra! Du har studerat alla vatten- och issäkerhetsavsnitt!

Tillbaka till startsidan

Tyckte du att innehållet på den här sidan var användbart?