Hoppa till innehåll

Del 1

Bli bekant

Ni vet säkert redan mycket om vatten och kanske också något om vatten- och issäkerhet, men i det här projektet lär ni er mycket mer.

Målet med Bli bekant med vatten-avsnittet är att ta reda på vilka tankar och kunskaper ni har om ämnet från tidigare.

 • Vad betyder vatten för er?
 • Hur ser er näromgivning ut ur ett vattensäkerhetsperspektiv?
 • Hur märks vatten- och issäkerhet i er egen vardag?

I det här skedet börjar ni jobba i grupp. I grupperna går ni igenom era iakttagelser, ni gör undersökningar och förbereder ert arbete.


1. Förberedande uppgift: Jag och vatten

Gör det här enligt lärarens anvisningar antingen som hemuppgift eller i början av lektionen.

Övningar

A. Svara på frågorna. Kom ihåg att det inte finns felaktiga svar.

 • Vad vet du om vatten?
 • Vad gör du i vatten?
 • Vad lönar det sig inte att göra i vatten? Vad kan du inte göra i vatten?
 • Hur märks vatten i din näromgivning? Skriv ner allt du kommer på!

Skriv ner svaren och förbered dig på att diskutera dem. Du kan också ta foton, göra en video eller en ljudinspelning.

B. Vad fick ni för tankar? Diskutera era svar på den förberedande frågan i grupp. Skriv upp era viktigaste iakttagelser.

Ta hjälp av de här frågorna:

 • Hurdan är er gemensamma kunskap om vatten?
 • Hurdana sysselsättningar hör ihop med vatten?
 • Vad gör ni inte i vatten? Varför?
 • Finns det farliga platser med vatten i er näromgivning?

2. Titta på videon

A. Titta tillsammans på videon

Mökkirannalla (Youtube- video på finska) (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.)

B. Svara på frågorna i smågrupper. Skriv ner svaren enligt lärarens anvisningar.

 • Vilken sorts vattenkunskap nämns i videon? Skriv ner åtminstone tre exempel.
 • Vilket räddningsredskap presenteras i videon? Vad är det tillverkat av?
 • Hurdana simregler finns i videon?
 • Vilket är nödnumret?

3. Diskutera

A. Gå i klassen igenom era svar på den förberedande uppgiften och era iakttagelser om videon.

 • Vad gör ni i vatten?
 • Vad kan ni inte göra i vatten?
 • Hur märks vatten i er näromgivning?
 • Vilken sorts farliga platser som hör ihop med vatten kom ni på?
 • Vad lärde ni er om vatten?
 • Hurdana simregler lärde ni er?

B. Skriv upp era viktigaste iakttagelser till exempel på tavlan.

Läraren kan agera skrivare och anteckna de viktigaste observationerna på tavlan till exempel.

4. Arbeta i grupp

Arbeta i grupp enligt lärarens anvisningar. Varje grupp förbereder sig för att berätta om vad de har lärt sig för klassen.

Övningar

A. Vatten: Läs infotexten Vattnets tillstånd. Svara på frågorna.

 • Vilka är vattnets tre tillstånd?
 • Skriv ner exempel på platser och situationer då de olika tillstånden märks.

Förbered er på att berätta om era iakttagelser för de andra.

B. Is: Vi testar! Vad är kärnis? Hur bildas bärande kärnis?

Ni behöver

 • plasthink eller tomma mjölk- eller saftförpackningar
 • vatten
 • minusgrader.
 1. Fyll hinken med vatten och låt det frysa. Ni kan också fylla tomma mjölk- eller saftförpackningar med vatten och frysa ner dem.
 2. Frys som jämförelsematerial ner också ett par behållare med vatten där det finns gamla sugrör, stickor eller annat liknande. Ni märker hur mycket skörare och porösare sådan is som innehåller annat än vatten är.

 Förbered er för att berätta om era iakttagelser för de andra.

C. Näromgivningen 1: Titta på en karta över er näromgivning och sök rätt på farliga platser. 

 • Märkt ut de farliga platserna på kartan. 
 • Vad märker ni? 

Förbered er för att berätta om era iakttagelser för de andra.

D. Näromgivningen 2: Gör en säkerhetspromenad i skolan och i skolans näromgivning.

 • Leta upp farliga platser.
 • Anteckna var platserna finns eller fotografera dem.
 • Fundera på olika sätt att göra platserna mindre farliga.

E. Vetenskap: Hur påverkar klimatförändringen vattnet i den finländska naturen?

Läs artikeln Vesistöjen kuormitus (på finska) (Besök en extern webbplats. Länken öppnas i en ny flik.) och undersök på vilka olika sätt klimatförändringen påverkar vattnet i naturen.  Nämn åtminstone tre av klimatförändringens effekter.

Anteckna era iakttagelser och förbered er för att berätta om dem för de andra.

F. Varje grupp presenterar sina iakttagelser för de andra.

Gruppen berättar för andra om sina upptäckter.

Bra! Du har studerat ämnena i avsnittet ”Bli bekant”! I nästa avsnitt kommer grundläggande information om vatten- och issäkerhet att gås igenom och uppgifter för informationssökning kommer att utföras.

Tillbaka till startsidan

Tyckte du att innehållet på den här sidan var användbart?