Hyppää sisältöön

Osa 1

Tutustutaan

Tiedätte varmasti jo paljon vedestä ja varmasti jotain myös vesi- ja jääturvallisuudesta, mutta tämän projektin aikana opitte paljon lisää.

Vesi tutuksi -vaiheen tavoite on selvittää, mitä ajatuksia ja tietoa teillä on aiheesta jo nyt.

 • Mitä vesi teille merkitsee?
 • Miltä lähiympäristönne näyttää vesiturvallisuuden näkökulmasta?
 • Miten vesi- ja jääturvallisuus näkyy teidän omassa arjessanne?

Tässä vaiheessa aloitatte myös ryhmätyöskentelyn. Ryhmissä käytte läpi havaintojanne, teette tutkimuksia ja valmistatte tuotoksen.


1. Ennakkotehtävä: Minä ja vesi

Tee opettajan ohjeen mukaan joko kotitehtävänä tai tunnin aluksi.

Harjoituksia

A. Vastaa kysymyksiin. Muista, että vääriä vastauksia ei ole.

 • Mitä tiedät vedestä?
 • Mitä teet vedessä?
 • Mitä ei kannata tehdä vedessä? Mitä et voi tehdä vedessä?
 • Miten vesi näkyy lähiympäristössäsi? Listaa kaikki mahdolliset!

Kirjoita vastaukset ja valmistaudu keskustelemaan niistä. Voit myös ottaa kuvia tai tehdä videon tai äänitteen.

B. Mitä havaitsitte? Keskustelkaa ryhmissä, mitä vastasitte ennakkotehtävän kysymyksiin. Kirjatkaa ylös tärkeimmät havaintonne.

Apukysymyksiä:

 • Mitä tietoa vedestä saatte yhteisesti koottua?
 • Mitä kaikkea tekemistä veteen liittyy?
 • Mitä ette tee vedessä? Ja miksi?
 • Liittyykö lähiympäristöönne vaaranpaikkoja, joissa on vettä?

2. Katsokaa video

A. Katsokaa yhdessä video

Mökkirannalla (Youtube- video) (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

B. Vastatkaa pienissä ryhmissä kysymyksiin. Kirjatkaa vastaukset opettajan ohjeen mukaan.

 • Mitä vesitaitoja videolla mainittiin? Kirjoittakaa vähintään kolme.
 • Mikä pelastusväline videolla esitellään? Mistä se on valmistettu?
 • Millaisia uintiohjeita videolla esitettiin?
 • Mikä on hätänumero?

3. Keskustelkaa

A. Käykää yhdessä koko luokan kanssa läpi ennakkotehtävien vastaukset sekä videolta tekemänne havainnot.

 • Mitä kaikkea teette vedessä
 • Mitä ette voi tehdä vedessä?
 • Miten vesi näkyy lähiympäristössänne?
 • Millaisia veteen liittyviä vaaranpaikkoja havaitsitte?
 • Mitä opitte vesitaidoista?
 • Millaisia uintiin liittyviä ohjeita opitte?

B. Listatkaa yhdessä tärkeimmät havaintonne esimerkiksi taululle.

Opettaja voi toimia kirjurina ja kirjata tärkeimmät havainnot esimerkiksi taululle.


4. Tehkää ryhmässä

Tehkää tehtäviä ryhmissä opettajan ohjeen mukaan. Jokainen ryhmä valmistautuu kertomaan oppimastaan koko luokalle.

Harjoituksia

A. Vesi: Lukekaa tietoteksti Veden olomuodot. Vastatkaa kysymyksiin.

 • Mitkä ovat veden kolme olomuotoa?
 • Kirjatkaa esimerkkejä paikoista tai tilanteista, joissa eri olomuotoja voi havaita?

Valmistautukaa kertomaan havainnoistanne muille.

B. Jää: Testataan! Mitä on teräsjää? Kuinka kantava teräsjää muodostuu?

Välineet

 • Muoviämpäri tai tyhjiä maito- tai mehupurkkeja
 • Vettä
 • Ilman lämpötila pakkasen puolella
 1. Täytetään ämpäri vedellä ja annetaan sen jäätyä pakkasessa. Voitte myös  täyttää tyhjiä maito- tai mehupurkkeja vedellä ja jäädyttää ne.
 2. Vertailun vuoksi jäädyttäkää parissa astiassa vettä, jonka sekaan on laitettu mehupillejä, tikkuja tms. Huomaatte, miten paljon hauraampaa ja huokoisempaa sellainen jää on, jonka seassa on jotain muutakin kuin pelkkää vettä.

 Valmistautukaa kertomaan havainnoistamme muille.

C. Lähiympäristö 1: Tutkikaa lähiympäristöä kartoista ja etsikää oman lähiympäristönne vaaranpaikat.

 • Merkitkää vaaranpaikat karttaan.
 • Mitä havaitsitte?

Valmistautukaa kertomaan havainnoistamme muille.

D. Lähiympäristö 2: Suorittakaa koulussa ja lähiympäristössä turvallisuuskävely.

 • Etsikää vaaranpaikkoja.
 • Kirjatkaa vaaranpaikat ylös tai kuvatkaa ne.
 • Miettikää keinoja, miten vaaraa voisi vähentää.

E. Tiede: Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen vesiluontoon?

Lue artikkeli Vesistöjen kuormitus (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) sivustolla vesi.fi ja tutki, miten ilmastonmuutos vaikuttaa monella tapaa vesiluontoon. Mainitse ainakin kolme ilmastonmuutoksen vaikutusta.

Kirjatkaa havaintonne ja valmistautukaa kertomaan havainnoistamme muille.

F. Jokainen ryhmä esittelee muille havaintonsa.

Ryhmä kertoo havainnoistaan muille.

Hienoa! Olet opiskellut “Tutustutaan”-osion asiat! Seuraavassa osiossa käydään läpi perustiedot vesi- ja jääturvallisuudesta ja tehdään tiedonhakutehtäviä.

Takaisin etusivulle

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?